Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger.

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Haugaland Rengjøringsservice A/S sine nettsteder. Haugaland Rengjøringsservice A/S (org. no. 933 472 388 MVA) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Markøren Reklame AS. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

 

Behandlingsansvarlig

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-postadresse og organisasjonsnummer.

 

Formål med behandlingen :

- Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og organisasjonsnummer benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger

- Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt innelåst på vårt kontor.

- Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

- Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her [Aktiv lenke til egen informasjon].

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

- Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

- For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eg. renholdere/sjåfør, kontor arbeidere, IT-leverandører outsourcing av HR-funksjon, regnskap, etc.

 

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år etter endt kundeforhold. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Bente Gerhard som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: E-post: post@haugaland-rengjoring.no

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon 527 21 555  Mob: 909 73 609

post@haugaland-rengjoring.no

Haugaland Rengjøringsservice A/S, Bråvallagata 9, 5522 Haugesund

Telefon: 527 21 555                       E-post: post@haugaland-rengjoring.no

Mob: 909 73 609                           B.adr.: Bråvallagata 9, 5522 Haugesund

Org.nr. 933472388

Personvern og informasjonskapsler

  Følg oss

på facebook

Levert av: Markøren Reklame AS © 2018

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Haugaland Rengjøringsservice A/S sine nettsteder. Haugaland Rengjøringsservice A/S (org. no. 933 472 388 MVA) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Markøren Reklame AS. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

 

Personopplysninger som behandles

Haugaland Rengjøringsservice A/S samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn

- Kontaktperson

- Firmaadresse/fakturaadresse

- Telefonnummer og e-postadresse

- Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

 

Hvordan informasjon innhentes?

Haugaland Rengjøringsservice A/S samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på skjema:

- Kontaktskjema

- Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste

- Ved kjøp av produkter eller tjeneste

 

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på markoren.no lagres i våre system og databasert.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Markøren Reklame AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av våre tjenester. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Haugaland Rengjøringsservice A/S.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Haugaland Rengjøringsservice A/S ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon 527 21 555  Mob: 909 73 609

post@haugaland-rengjoring.no

Haugaland Rengjøringsservice A/S, Bråvallagata 9, 5522 Haugesund

Tlf: 527 21 555  Mob: 909 73 609

E-post: post@haugaland-rengjoring.no

Besøksadr.: Bråvallagata 9, 5522 Haugesund

Org.nr. 933472388